all about
human resources

misija

znanje oslobađa.

misija dot.-a proizlazi iz uvida da svi djelujemo onako kako najbolje znamo.
s obzirom da je ovo potonje često rezultat naših života, koji su svaki na svoj način uvjetovani našim direktnim ili indirektnim iskustvima te nas nemilosrdno vežu uz usvojene obrasce ponašanja, dot. je tu da vam ponudi izbor.
alternativu, drugi način, polje mogućnosti.
kada jednom čovjek osvijesti i dozna, oslobađa to polje, a time i polje svoje učinkovitosti te izabire ono što ponajbolje odgovara vlastitom stilu razmišljanja i vrijednosnim okvirima.

dugogodišnje iskustvo u svijetu savjetovanja i razvoja ljudskih potencijala stavljeno vam je na raspolaganje. tu smo da vam olakšamo put do vaših punih mogućnosti, do osobne i poslovne izvrsnosti, poštivajući svačiji osobni ritam, potrebe i vrijeme, da njegujemo vaše talente u svim aspektima poslovanja i, zašto ne i samog življenja…

to je sve. točka.

organizacijski dizajn

od vizije i vrijednosti preko misije do smislenih ciljeva.

od sustava kompetencija i motivacije preko upravljanja učinkovitošću do razvijanja poželjnih vještina.

od djelotvornog izbora kandidata preko razvojnih programa do uspješnih, samostalnih djelatnika.

od upravljanja ljudskim potencijalima preko vrednovanja talenata do prepoznatljivosti brenda.

razvoj vještina i učinkovitosti

seminari, radionice i eventi u kojima se kroz iskustvenu metodologiju uče vještine i načini upravljanja svakodnevnim situacijama u poslovanju.

tečajevi komunikacije
prezentacijske vještine
upravljanje sastancima
upravljanje vremenom
stvaranje timova & timski rad
kreativno rješavanje problema
orijentiranost prema klijentu
train-the-trainer programi
upravljanje potencijalima & učinkovito vođenje – leadership
interkulturalna orijentacija
emocionalna inteligencija
diversity, equity and inclusion

business & executive coaching

individualizirano praćenje osobnog rasta ili/i primjenjivanje razvoja određene vještine u sastancima “one-to-one” sa certificiranim coachem.

proces prolazi osvještavanje usvojenih obrazaca ponašanja, postizanje jasnoće, učinkovito prevazilaženje blokada na tome putu te konkretno dostizanje funkcionalnih ciljeva.

team

preko dva desetljeća u službi razvoja ljudskih potencijala u različitim vrstama organizacija diljem svijeta, iskustvo je koje čini polazište u kreiranju raznovrsnih oblika edukacijskih programa. djelujući iz uvjerenja da su učinkovito poslovanje i produktivnost ostvarivi jedino osvještavanjem činjenice da su ljudski potencijali jedan od ključnih faktora za uspješnost, s entuzijazmom prenosimo naša znanja. naš tim sačinjavaju u prvom redu poduzetni/ce, iskusne/i treneri/ce i savjetnici/e na poljima svih prenosivih vještina te smo i certificirani coachevi. u službi smo organizacija i ljudi koji su željni konkretnih promjena, dostizanja ciljeva i koji teže poboljšanju kvalitete vlastitog poslovanja. specijalizirani smo za područje leadershipa, orijentiranosti prema klijentu i kulture uslužnosti te kreativnom i participativnom pristupu upravljanja u organizacijama. poslovni slogan koji nas vodi je: usmjerimo pažnju na pridjev “ljudski” potencijali te vratimo vrijednost ljudima u poslovanju.

naši programi bazirani na iskustvenom učenju uključuju praktičnu i dinamičnu iskustvenu metodologiju, što omogućuje svakom klijentu sagledavanje individualne korisnosti sadržaja programa. analitičnost, objektivnost, metodološka strogoća te sistematizirano i argumentirano prikupljanje činjenica elementi su na kojima temeljimo istraživanja i analize koje za organizacije predstavljaju kvalitetan dijagnostički alat. kontinuirano se usavršavamo u području coachinga, motivacije, komunikacije i aplicirane psihologije.

reference